Lärdomar

Process för strukturerat användande av erfarenheter.

  • Artnr: L21-8000
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,3
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Hållbar och effektiv kunskapshantering är en viktig ledarskapsuppgift. Det finns en god anledning till att kunskap kallas den fjärde produktionsfaktorn, tillsammans med arbetskraft, kapital och mark. Särskilt med tanke på den ökande globaliseringen och den samtidiga ökningen av komplexitet i produktionsprocesser kommer kunskapshantering att vara en nyckelkvalifikation för morgondagens företag.

LL-metoden ger företaget en möjlighet att medvetet utnyttja tidigare erfarenheter. Ur ett långsiktigt perspektiv är en organisations förmåga att lära sig snabbare än sina konkurrenter en avgörande konkurrensfördel. Lärdomsprocessen kan ses som en nyckelprocess på vägen mot att bli en lärande organisation och blir därför allt viktigare. Ett öppet och konstruktivt förhållningssätt till misslyckande är ett grundläggande krav för att en LL-process ska lyckas, och därmed ett centralt krav i företagskulturen. Ledningen måste ta ansvar för att säkerställa genomförandet i hela företaget

Innan denna VDA Volym utfärdades fanns det inga enhetliga definitioner av termer relaterade till frågan om Lärdomar (Lessons Learned) inom fordonsindustrin. Termen "Lärdomar" används i krav i flera standarder (VDA 6.3, IATF 16949, etc.), utan att förklaras mer i detalj.

Innehåll
1 Mål och syfte

2 Definition av lärdomar (LL)

3 Inlärd process

4 Rekommenderad dokumentation

5 Applikations Tips för framgångsrik implementering av lärdomar

6 Praktiska exempel

7 Tillägg

8 Lista över förkortningar/ordlista

Tillagd i varukorgen