8D - Problemlösning i 8 Steg

8D - Problemlösning i 8 Steg

  • Artnr: L21-4400
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,15
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Version 1 utgåva 2018 i svensk översättning från engelskt original utgiven av VDA QMC. Boken är på 73 sidor och behandlar de åtta stegen som ingår i strukturerad problemlösing som är vanlig vid t ex reklamationshantering i fordonsindustrin.

Innehållsförteckning (sammanfattning)

Felkultur och ledningens roll i effektfull problemlösning.

Problemlösning och klagomål

Introduktion till problemlösning i 8 steg

Tillämpning av problemlösningsmetoden 8D

Beslutskriterier för tillämpning av 8D-metoden för problemlösning

Organisationens förutsättningar

Bedömningskriterier för egenbedömning

Bedömningsmetodik

Allmänna bedömningskriterier

Kapitelstruktur

1             D1 – Problemlösningsgrupp

1.1         Sammanfattning och mål

1.2         Process

1.3         Tillämpliga metoder och verktyg

1.4         Bedömningskriterier

1.5         Möjligheter och risker

2             D2 – Problembeskrivning

2.1         Sammanfattning och mål

2.2         Process

2.3         Tillämpliga metoder och verktyg

2.4         Bedömningskriterier

2.5         Möjligheter och risker

3             D3 – Inneslutningsåtgärder

3.1         Sammanfattning och mål

3.2         Process

3.3         Tillämpliga metoder och verktyg

3.4         Bedömningskriterier

3.5         Möjligheter och risker

4             D4 – Grundorsaksanalys

4.1         Sammanfattning och mål

4.2         Process

4.3         Tillämpliga metoder och verktyg

4.4         Bedömningskriterier

4.5         Möjligheter och risker

5             D5 – Val och verifiering av korrigerande åtgärder

5.1         Sammanfattning och mål

5.2         Process

5.3         Tillämpliga metoder och verktyg

5.4         Bedömningskriterier

5.5         Möjligheter och risker

6             D6 – Införande och validering av korrigerande åtgärder

6.1         Sammanfattning och mål

6.2         Process

6.3         Tillämpliga metoder och verktyg

6.4         Bedömningskriterier

6.5         Möjligheter och risker

7           D7 – Förebyggande av upprepning

7.1         Sammanfattning och mål

7.2         Process

7.3         Tillämpliga metoder och verktyg

7.4         Bedömningskriterier

7.5         Möjligheter och risker

8             D8 – Slutsats och bekräftelse av gruppens framgång

8.1         Sammanfattning och mål

8.2         Process

8.3         Tillämpliga metoder och verktyg

8.4         Bedömningskriterier

8.5         Möjligheter och risker

9             Ordlista

Mallar för behandling av 8D

Tillagd i varukorgen