Membran som ligger under påstøp
01-05 m2 gulvflate                         4750.00,-
05-10 m2 gulvflate                         5500.00,-
10-15 m2 gulvflate                         6200.00,-
15-20 m2 gulvflate                         6800.00,-
Fiberduk unner membran m2           60.00,-
Liming opbrett vegg 15 cm              450.00,-
Sveising detail hjørner/rørsluser      225.00,-
Priser er inkludert materialer, arbeid og moms.

Der er medregnet ett røropstikk for toalett, tilkobling
ett sluk og to utvendige hjørner i prisen.
Husk og medregn 15 cm opbrett ved utregning av 
gulvets størrelse.

PVC Toppmembran som ligger over støp

01-05 m2  gulvflate                      7000.00,-
05-10 m2  gulvflate                      9000.00,-
10-15 m2  gulvflate                    11000.00,-
Priser er inkludert  materialer , arbeide og moms
Der er medregnet ett røroppstikk tilkopling ett sluk og to
uttvendig hjørne i prisen.

Tak tekking, flatt tak.
Banemembran på baderom Banemembran på baderom Banemembran på baderom Banemembran på baderom Banemembran på baderom Banemembran på baderom