Vi vant over barnevernet

Ådne Bratthammer og Turid Vesterheim

299,00 NOK  • Artnr: 326

Beskrivelse av artikkelen

Under en frokostsamling i en barnehage i Tysvær i oktober 2017 fortalte fireårige ”Line” om at hun kvelden før hadde lekt med pappaen sin som hadde kledd seg ut som nisse. En av de ansatte oppfattet ordet ”nissen” som ”tissen”. Alle i barnehagen visste at ”Line” hadde vansker med å snakke og derfor gikk til logoped. Likevel ble det slått full alarm og barnevernet ble kontaktet. Noen få timer senere ble det gjort et hastevedtak i Tysvær barnevernsnemnd hvor både ”Line” og hennes to år eldre bror ble plassert i fosterhjem. Foreldrene ble hentet på jobb og kjørt til Haugesund politikammer til avhør. Kort tid etter krevde barnevernet omsorgsovertakelse for begge barna. Saken gikk omfattende runder i rettsapparatet, helt til Høyesterett. Foreldrene fikk etter hvert medhold i alle rettsinstanser, men barnevernet ville ikke gi fra seg Line før etter fem måneder. Tysvær kommune anså da slaget for tapt, og trakk saken fra rettsapparatet.

Forfattere: Ådne Bratthammer og Turid Vesterheim

Utgitt: 2019

Bokmål

isbn. 9788292879931