Historien om Haugalandet: 1920-tallet

Tor Inge Vormedal

499,00 NOK



  • Artnr: 379

Beskrivelse av artikkelen

Dette er bok nummer åtte i serien som tar for seg Haugalandets historie. Denne gang er det 1920-tallet som er tema. 1920-tallet bar preg av økonomiske uroligheter med stor arbeidsledighet og et bankvesen som falt over ende. Tross krise og motgang er det likevel fremskritt å spore. Både by og bygd får økt tilgang til elektrisk kraft, og bedre veier og nye bussforbindelser gjør at byen og distriktene knyttes tettere sammen. 

Boka er delt inn i 19 kapitler. Som i de øvrige bøkene i serien ”Historien om Haugalandet”, tar også denne boka for seg hvordan arbeidsliv, helse, samferdsel, skole, lov og orden, politikk, økonomi, landbruk, fiske osv. fungerte i det spesifikke tiåret.

 ”Historien om Haugalandet – 1920-tallet” er skrevet av Tor Inge Vormedal (f. 1961). Vormedal er utdannet Cand. Mag. fra Universitetet i Bergen og har de siste 20 årene skrevet nærmere 40 bøker.

Tor Inge Vormedal - Bokmål - 1.opplag 2021