Göran Hallqvist, Anders Tellander och Håkan Bülow
Spira med Staffan Hagberg