1      Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att V&L Audio Handelsbolaget hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

 

    2      Tillämpning och revidering

Delägarna ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av delägarna minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Delägarna är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för företagets delägare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

 

3      Organisation och ansvar

Delägarna har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten.

Alla delägare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

 

   4      personuppgiftsbehandling

Vi behandlar personuppgifter i syfte att kunna fullgöra försäljning och en god kontakt med er kunder.  De uppgifter som ni lämnat till oss kommer vi att lagra i vårt affärssystem för att kunna fortsätta med vårt samarbete. Har ni inte handlat av oss under en två års period kommer du raderas ur vårt kundregister.

 

De personuppgifter som vi lagrar under samarbetets gång kan ändras, kompletteras eller tas bort på er begäran.

 

Vid offertförfrågan sparas de lämnade personuppgifterna under 6 månader.