Wittingmetoden - en metod för läs- och skrivinlärn

Wittingmetoden

  • Artnr: W2
  • Vikt, kg: 0,27
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Wittingmetoden - en metod för läs- och skrivinlärning

Maja Witting ger i denna bok en utförlig beskrivning av sin läs- och skrivmetod.
Metodens utveckling och teoretiska förankring behandlas under rubrikerna ”Elevreaktioner – metodens empiriska grundval”, ”Läs- och skrivprocesserna – en analys” och ”Läs- och skrivprocesserna som metodisk styrfaktor”.
Vidare behandlas två av metodens tillämpningsområden, nämligen nyinlärning, dvs metodens tillämpning för nybörjare och ominlärning, dvs metodens tillämpning för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Slutligen ger Maja Witting sin syn på begreppet metod under rubriken ”Att välja och följa en metod”.

Författare: Maja Witting

Tillagd i varukorgen