Vägledning i det praktiska metodarbetet

Metodbeskrivning

  • Artnr: W1
  • Vikt, kg: 1
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Vägledning i det praktiska metodarbetet

En noggrann beskrivning av hur man arbetar enligt Wittingmetoden. Framställningen innehåller tre större avsnitt. I ett av dem behandlas den grundläggande läs- och skrivinlärningen för elever som är nybörjare. I ett annat avsnitt beskrivs motsvarande verksamhet för elever med läs- och
skrivsvårigheter. Det tredje rör elevernas uppgift att lära sig tillämpa principerna för hur ljudstridiga ord stavas. Till var och en av dessa beskrivningar hör ett omfattande arbetsmaterial.
Det teoretiska resonemang som utgör basen för det praktiska arbetet finner man i grundboken ”Wittingmetoden – en läs- och skrivinlärningsmetod”

Sidantal: 484

Författare: Maja Witting

Tillagd i varukorgen