Svenska som nytt språk att lära sig läsa och skriv

  • Artnr: W4
  • Vikt, kg: 0,2
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Svenska som nytt språk att lära sig läsa och skriva

Svenska som nytt språk att lära sig läsa och skriva innehåller den speciella variant av Wittingmetoden som är tillämplig när elever med ett annat förstaspråk ska lära sig läsa och skriva svenska. Principerna och grunddragen är desamma som för svensktalande elever, men man bygger upp övningarna med hänsyn till hur de språk som är elevernas förhåller sig till det svenska språket. I beskrivningen av såväl
förberedelsearbetet som den egentliga läs- och skrivinlärningen ingår därför anvisningar för och exempel på hur metodprinciperna konkretiseras i förhållande till just dessa elevers speciella behov.

Författare: Maja Wittng

Tillagd i varukorgen