Ominlärning - pdf fil

Ominlärning - ett sätt att övervinna läs- och skrivsvårigheter. Pdf-fil

  • Artnr: W13
  • Vikt, kg: 0,2
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

MAJA WITTING ger i detta arbete en inblick i hur elever, som har läs- och skrivsvårigheter, med hjälp av Wittingmetoden kan bearbeta svårigheterna. Hon visar hur metoden utvecklats tack vare ett nära och mångårigt samarbete med elever. Hon klargör hur metoden fått sin teoribas genom många och inträngande analyser av det praktiska arbetet. Framställningen innehåller vidare en beskrivning av elevernas läs- och skrivproblem, som trots att de kan vara stora, visat sig kunna övervinnas. Karakteristiska drag i metodarbetet beskrivs också liksom exempel på positiva erfarenheter av ominlärningsarbetet med elever i grundskolan, gymnasieskolan och olika vuxenutbildningar.

Pdf filen skickas via mail!

Tillagd i varukorgen