Grundelement i Wittingmetoden, PDF-fil

Elevansvar och arbete med innehållsneutrala språkstrukturer

  • Artnr: W5
  • Vikt, kg: 0,2
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Grundelement i Wittingmetoden

MAJA WITTING visar i detta arbete, hur Wittingmetodens arbetsmaterial – de innehållsneutrala språkstrukturerna – ger eleverna speciella möjligheter att utnyttja sin språkliga och begreppsliga förmåga som grund i läs- och skrivinlärningen. Hon beskriver också, hur metodens självständighetsövningar stimulerar eleverna att successivt ta ett ökande ansvar för sin inlärning.
Wittingmetoden har under årens lopp blivit många lärares arbetssätt. De har nämligen erfarit, att elevansvar i förening med arbete med
innehållsneutrala språkstrukturer ger elever unika möjligheter att nå djup språklig upplevelse och insikt.

Författare: Maja Witting

Tillagd i varukorgen