Före läs- och skrivinlärningen

Före läs- och skriv

  • Artnr: W7
  • Vikt, kg: 0,2
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Före läs- och skrivinlärningen

Vad är det bra att behärska, om läs- och skrivinlärningen skall bli framgångsrik och läsning och skrivning positiva upplevelser? Hur blir man bra på att avgöra, om man verkligen kan det som det var meningen
att man skulle lära sig? Svaren på dessa frågor är det centrala innehållet i FÖRE LÄS- OCH SKRIVINLÄRNINGEN.
Författaren beskriver här, hur man kan bli väl förberedd genom att fördjupa sina begrepp, använda det talade språket, lyssna på det skrivna, få upplevelser av språkets ljud och öva sig i att ta ansvar för sitt eget lärande. Det framgår också, hur denna förberedande verksamhet anknyter till uppgiften att lära sig läsa och skriva.

Författare: Maja Witting

Tillagd i varukorgen