Bokstavsförlagor och kopieringsunderlag

Kopieringsunderlag

  • Artnr: W8
  • Vikt, kg: 1
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Bokstavsförlagor och kopieringsunderlag

Innehållet i denna pärm är detsamma som i den tidigare utgivna pärmen som har titeln Bokstäver och texter. Pärmen innehåller en beskrivning av hur bokstäverna lämpligen bör skrivas, för att själva formandet skall få så stor positiv effekt som möjligt. Här får man vidare kopieringsunderlag bland annat för de texter som används när eleverna arbetar med förberedelser till textläsning och principer för stavning av ord ovanför den strikt ljudenliga nivån.

Författare: Maja Witting

Tillagd i varukorgen