Styrelsen 2016

Ordförande: Caroline Karlsson

Vice Ordförande: Carla Canham

Kassör: Ronja Flinkenberg

Sekreterare: Maria Hallberg

Ledamot: Carla Canham

               Sofie Lund

               Frida Herbertsson

Suppleant: Elin Lönnberg

 

Revisor: Britt Pigney

             Henrik Telehagen

Valberedning: Ansvaret ligger på styrelsen

Hemsidan: Sofie Lund

                 Frida Herbertsson

Kommitér 2016

Agility: Carla Canham

Lydnad/Bruks: Caroline Karlsson

Aktivitet/gemenskap: Ronja Flinkenberg

 

Årsmötet gav styrelsen i uppgift att utse personer till kommitérna. Vi önskar att just Du tar kontakt med oss ifall Du är intresserad att vara med!