From den 1/1- 2023 ska alla katter vara id-märkta och registrerade på Jordbruksverket. Mer information;

https://jordbruksverket.se/djur/hundar-katter-och-smadjur/katter/marka-och-registrera-katter

Aktuellt

20151021 Sidan lanseras