90 årsjubileum

Jubileumsfest 11 maj
i Väskinde Bygdegård,
Väskinde AIS fyller 90 år,

Det kommer att bjudas på buffé och dans, underhållningen kommer Roger Band och Big Mike stå för.

Anmälan till Ingemar senast den 27 april, ingemar.ghf@telia.com eller 0708-64 62 45

Kostnad 225:-

Efterinsläpp kl. 21,00, kostnad 100:-

2019-03-24 10:10