Brandfiltar

En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Den kan med fördel användas för att dämpa en brand eller släcka brand i kläder eller i kokkärl.

Brandfilten består av ett eller två lager glasfiberduk med ett tätskiktslager som släpper igenom ett minimum av brännbara gaser. Filtens storlek bör vara minst 120x180 cm för att kunna användas för att släcka brand i kläder på en människa.

källa: Brandskyddföreningen

Brandfilt Svart 120x180 cm

Brandfilt Svart