Sekretesspolicy för Herobi Fritid/ Vadstena Polymer AB

 

Sekretesspolicy

I den här sekretesspolicyn beskriver vi vilken information vi samlar in om våra kunder, hur och varför vi samlar in och använder informationen samt hur vi skyddar våra kunders rättigheter och följer reglerna i personuppgiftslagen.

Insamling, lagring, sammanställning, utlämning och annan behandling av personlig information regleras i personuppgiftslagen. Lagen ställer bland annat stränga krav på konfidentialitet och säkerhet vid behandling av personlig information. Datainspektionen är tillsynsansvarig myndighet enligt lagen. "Personlig information" är information och uppgifter som kan knytas till en fysisk person, t.ex. namn, bostadsadress, e-postadress och vilken typ av abonnemang du har hos oss.

Personuppgiftsansvarig

Herobi Fritid/ Vadsstena Polymer AB är personuppgiftsansvarig för verksamhetens behandling av personlig information. "Personuppgiftsansvarig" är enligt lag den som avgör ändamålet med behandlingen av personlig information och vilka verktyg som ska användas. Det är personuppgiftsansvarig som ansvarar för att behandlingen av personlig information sker enligt lag. Kontaktinformation till Herobi Fritid/ Vadstena Polymer AB finns längst ned i den här sekretesspolicyn.

Vilka typer av personlig information som behandlas

När du gör en beställning hos oss lagrar vi dina kontaktuppgifter (vilket innefattar namn, personnummer, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress) samt, vid stora beställningar, eventuella kreditupplysningar som inhämtats från externt kreditvärderingsinstitut.

Vi lagrar även e-post och annan skriftlig kommunikation vi tar emot från dig, inklusive återkoppling vi får av dig.

Syftet med behandlingen – vad informationen används till

Kreditinformation, kontaktinformation, och information vi på annat sätt tar emot om dig lagras främst för att kunna administrera din kundrelation och serva dig personligen på bästa sätt. Detta omfattar bland annat att behandla dina beställningar, skicka korrekta fakturor resp kvitton till dig, hantera betalningar och kommunicera med dig i samband med vår kundrelation och ge dig nödvändig hjälp och användbar information.

Hur länge informationen sparas

Vi sparar endast personlig information så länge det är nödvändigt för de syften som beskrivs ovan, eller för att uppfylla lagstadgade krav. Det innebär att vi sparar olika typer av information olika länge. Enligt bokföringslagen måste fakturainformation sparas i minst 5 år. Kontaktinformation behöver vi spara så länge du kan anses vara kund hos oss (och under en viss period efter detta, bland annat för att kunna ge dig bästa möjliga service om du väljer att komma tillbaka till oss t.ex med anledning av ev. reklamation).

Vem vi delar informationen med

Vi delar INTE information med tredje part mer än att informationen samlas i vårt bokföringssystem som ligger on line på VISMA Spcs AB som utför tjänster å våra vägnar och hjälper oss genom lgrad information hjälper oss att driva verksamheten och leverera tjänster, t.ex. kundservice. Sådana tredje parter får tillgång till relevant information i samma syften som beskrivs ovan. VISMA Spcs lagrar endast informationen och hanterar den inte såsom tredje part.

I den utsträckning det krävs enligt lag eller domslut eller är nödvändigt för undersökningar av möjliga lagbrott mot vår verksamhet kan relevant information lämnas ut till offentliga myndigheter eller eventuellt andra som har rätt till det.

Hur vi skyddar informationen

Vi arbetar planerat och använder såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda lagrad personlig information mot oauktoriserad åtkomst och användning.

I den utsträckning vi delar personlig information med myndighet, efter deras ev. krav, ställer vi motsvarande krav angående informationssäkerhet på dem.

Administration av och ändringar i lagrad information

Det är viktigt att kontaktinformationen vi har sparat om dig är korrekt och aktuell. Du kan kontakta oss direkt om du har frågor om eller önskar insyn i vilken information vi sparar om dig. Om du upptäcker fel eller om informationen ändras (t.ex. ny adress, nytt telefonnummer eller ny e-postadress) är vi tacksamma om du snarast möjligt kontaktar oss, så att vi kan uppdatera informationen.

...fortsättning på sida 2!

Tillagd i varukorgen