MOPEKA Pro Check MOPEKA Pro Check MOPEKA Pro Check MOPEKA Pro Check MOPEKA Pro Check i blisterförpackning..

En alldeles perfekt fungerande tanknivåmätare där du kan se direkt i mobilens app hur mycket gas som är kvar i din gasoltank.

Appen är inställbar på svenska!

Det finns mer att läsa på www.herobifritid.se.

Klicka där på Produkter och sedan på aktuell artikelgrupp.

För att komma tillbaka, klicka på en orange knapp med Webbutik

OBS! Mopeka Pro Check är den nyutbvecklade (runda) modellen som kommer hem omkring mitten av februrio 2023! Förtdelen med den är att, förutom bättre detektering, battriet vara i två till tre år. Alltså mindre antal batteribyte.

MOPEKA Pro Tank Check

Här är den nyutvecklade Mopeka Pro Tank Check med noggrannare detektering.