Prishöjning på kommande import av elcyklar

Ingen elcykel kvar i lager till gamla priset.

På grund av den nya importskatten (mellan 45% och 85%) på elcyklar som gäller från 1 Juli så kommer vi att bli nödsakade att kompensera i priset för nya elcyklar från och med nästa importtillfälle.

Vi har nu sålt den elcykel som var kvar i lager och som såldes till gamla priset (det angivna). Efterföljande import kommer tyvärr att belastas med den nya importskatten (som är till för att begränsa inflödet av konkurrenskraftiga elcyklar från Asien). Tyvärr har vi alltså ingen kvar i lager till det gamla priset. Vi återkommer när vi vet priset på en ny import.

 

2018-08-02 09:38