Säkerhet på väg

Säkerhet på väg, Nivå 1 och 2, är ett krav för att få utföra arbete på vägnätet.

Företagen anvarsr för att personalen har rätt kompetens, genom denna utbildning säkerställer vi detta.

Kontakta oss för mer information.