HLR

Hjärt-lungräddning kallas även för HLR. När en person drabbas av ett hjärtstopp kan man med HLR hjälpa hjärtat att pumpa runt och syresätta blodet i kroppen. På så vis minskas risken för syrebrist i kroppens viktiga organ.

Vi utbildar enligt HLR-rådets riktlinjer se http://www.hlr.nu

Första Hjälpen

Utbildning med Prevents utbildningsmaterial.

Prevent beskriver arbete runt första hjälpen på följande sätt:

När olyckan är framme på jobbet behöver det finnas första hjälpen-åtgärder för att minska följdverkningarna. Åtgärderna ska vidtas på plats för att rädda livet på och minska skadeverkningarna för den drabbade och för att så snabbt som möjligt tillkalla eller uppsöka medicinsk vård.

Exempel på situationer i arbetsmiljön där första hjälpen behövs är

 • arbetsplatsolyckor
 • stänk i ögonen av kemikalier
 • våldssituationer
 • akut sjukdom som drabbar medarbetare på jobbet.

Det ska vara helt klart vem som gör vad på arbetsplatsen när det gäller första hjälpen. Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för att uppgifterna fördelas på lämpliga personer. I vissa fall kan en särskild beredskapsgrupp behöva bildas som sammankallas när något händer. För mindre företag kan en lösning vara att ha en beredskap tillsammans med andra företag. Alla på arbetsplatsen måste veta hur första hjälpen är organiserad. Det gäller även för inhyrd personal, entreprenörsarbete och praktikanter.

Viktig information är

 • vilka som är utbildade i L-ABC (livsfarlig läge, andning, blödning och chock) samt vilka som är utbildade i hjärt- och lungräddning
 • var utrustning som förbandslådor, hjärtstartare och ögon- och nödduschar finns
 • hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsplatsen.

På varje arbetsplats och på lämpligt ställe ska det finnas anslag med uppgift om

 • var utrustning för första hjälpen finns
 • vilka personer som kan ge första hjälpen
 • telefonnummer till larmtjänst och taxi
 • adress till arbetsstället och eventuellt också färdbeskrivning

Utbildas roll

Vi hjälper givetvis till med utbildning, men även med instruktioner, checklistor och anslag.