Utbilda är arrangör i Heta Arbeten.

 

Vi anordnar utbildningar i egena lokaler men även ute på respektive företag.

Det finns möjlighet att hålla utbilding på engelska och polska om behov finns.

Kontakta oss för information.