ESA – Elsäkerhetsutbildning

Allmänt

Elsäkerhetsutbildning med utbildningsplan och utbildningsmaterial från Svensk. Energi.

Mats är godkänd lärare.

ESA-14 Tillträde

Här är utbildningen för dig som endast ska göra enklare åtgärder i en elanläggning, utan att arbeta direkt på, eller i farlig närhet av, spänningsförande anläggningsdelar. För att få tillträde till elanläggningar kräver anläggningsägaren att du har genomgått ESA-utbildning.

ESA-14 Fackkunnig

ESA Grund 14 och ESA Arbete 14, är tänkta att omfatta alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar, t ex elnätsanläggningar, industrianläggningar, bostads- och kontorsinstallationer. I ESA 14 fackkunnig anges ett antal olika roller och deras uppgifter och ansvar. Det här är en tvådagarskurs för dig som behöver en mer grundläggande genomgång av nya ESA 14