Utbilda utbildar i asbestsanering.

Vi följer BYN.s rekomendationer.

Mats är godkänd av BYN för att hålla asbestutbildning.

BYN

Se Arbetsmiljöverkets sidor gällande asbest för mer information:

Asbestinformation

Bilder från utbildning

Genomgång av maskinutrustning på Hilti, Sundsvall

Geomgång av damm och vibrationer.

Handfasta tips om utförande