Allmän information

Förarutbildning ges i formerna grundkurs, specialkurser och repetitionsutbildning. I all utbildning ingår obligatoriska individuella praktiska övningar.Grundkursen utgör en obligatorisk bas för all utbildning och kompletteras med de specialkurser som eleven har behov av. Individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud är obligatoriska delar av utbildningen i såväl grundkurser, eventuellt kompletterade med specialkurser, som repetitionsutbildningar.

Grundkurs

Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.En grundkurs består av 18 lektioner.När föraren har examinerats från utbildningen med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. Adr-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Specialkurser

Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera

 1. explosiva ämnen och föremål i klass 1,
 2. radioaktiva ämnen i klass 7, eller
 3. farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.

En specialkurs för explosiva ämnen och föremål respektive radioaktiva ämnen, består av 8 lektioner vardera. En specialkurs för tanktransport består av 12 lektioner.

Repetitionsutbildning

ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Repetitionsutbildning ges av utbildningsorganisationerna som är godkända av MSB.Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad, med godkänt resultat från examinationen, innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltigheten har gått ut måste en ordinarie utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser.Repetitionsutbildningens innehåll och längd är beroende av vilka delar som ska repeteras.

Individuella praktiska övningar

I grundkurser, eventuellt kompletterade med specialkurser, och repetitionsutbildningar ingår obligatoriska individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud.

Utbildningstid

Beroende på vilka kurser som eleven är i behov av gäller följande utbildningstider

 • 1.3: 4-8 timmar
 • Grundkurs: tre dagar
 • Grundkurs och klass 1: fyra dagar
 • Grundkurs och klass 7: fyra dagar
 • Grundkurs och tank: fem dagar
 • Grundkurs, klass 1 och klass 7: fem dagar
 • Grundkurs, klass 1 och tank: sex dagar
 • Grundkurs, klass 7 och tank: sex dagar
 • Grundkurs, klass 1, klass 7 och tank: sex dagar
 • Repetitionsutbildning: två till tre dagar beroende på behörighet

Examination

 

Från 1 mars 2019 genomförs examinationen för ADR-förare i Trafikverkets system för kunskapsprov. Syftet med det är att stärka kunskapen hos förare som transporterar farligt gods och skapa förutsättningar för en säker examination. 

Klicka här för att få mer information. 

 

Eleven bokar själv prov tilfället hos transportstyrelsen. 

Bäst är att boka tidigast dagen efter kursslut och boka examinationstid så fort ni bokat på en ADR- utbildning

För att boka examination hos transportstyrelsen klicka här

 

 

Aktuell information

Utbilda är i  utbildningsarrangör och utbildar i samtliga klasser. 

Klasserna är Grund, Tank, klass1 och klass 7

Kontakta Maria på 070-660 33 02 för att boka en utbildning.