Anpassningstest med Portacount

Utbilda utför nu tillpassningstester av andningsskydd.

Försäkra dig om att du inte andas in hälsofarliga partiklar som tex Asbest, Kvartsdamm och PCB. Det vi gör är att vi undersöker och får ett mätvärde på andningsskyddets effektivitet som ska överstiga minst 2000.

Det går till så att man kopplar upp sin personliga andningsmask till portacounten och tar på sig den. Sedan får man följa ett förprogramerat övningsprogram. Efter godkännt mätvärde får du ett testprotokoll som är gilltigt i ett år.

Utdrag ur förtydligande till AFS 2006:1 CTK2007/43648 §44.

I vissa fall kan dock filterskydd med fläkt eller liknande t ex helmask med kontinuerlig lufttillförsel med filterbackup, vara tillräcklig.

Andningsskyddet måste tillpassas till användaren och ha tillräcklig skyddseffekt. Skyddseffekten avgörs genom att mäta tillpassningsfaktor mmed hjälp av PORTACOUNT metoden (kvoten får inte understiga 2000). Kvantitativt test av skyddsmasker.

Det finns idag mätutrustning och utbildad personal för att mäta tillpassningsfaktor m h a Portacount metoden. Mätningar när det gäller fläktassisterade filterskydd (TMP3) ska enligt den metoden utföras med fläkten i avstängt läge.

Specifikationerna för metoden anger också att mätningarna måste upprepas om man byter typ av utrustning eller om förutsättningar som påverkar tillpassningen ändras väsentligt. I annat fall bör mätningarna genomföras regelbundet, lämpligen minst 1 gång per år.

OBS! vid ett tillpassningstest ska man vara slätrakad och inte rökt på minst 30 minuter innan för bästa resultat.

Anpassningstest utav andningsskydd pågår.