Tandläkarskräck

Tandläkarskräck är vad patienterna själva brukar kalla sin rädsla pga att  tandvårdsrädsla eller tandvårdsfobi upplevs som ett alltför svagt ord.

Många människor känner rädsla inför att gå till tandläkaren, men för en del personer blir denna rädsla så starkt att den hindrar dem från att genomföra nödvändiga tandvårdsbehandlingar. Svårigheterna kan bestå i bl a tidigare negativa erfarenheter av tandvård, spruträdsla, borrljudsrädsla, hög smärtkänslighet, smärträdsla, kväljningar, svår bruxism/tandpressning. Vissa människor kan också  vara så spända i käkarna att det är svårt att gapa tillräckligt.