Högkostnadsskydd

Från och med 1999 kan patienter med extrem tandvårdsrädsla, under vissa förutsättningar, få behandling av sin tandvårdsrädsla under Landstingets högkostnadsskydd. Som extremt tandvårdsrädd anses den person som trots stort objektivt och subjektivt behov av behandling under ett stort antal år avhållit sej från tandvårdsbehandling bortsett från kortvariga akuta ingrepp. Personen skall dessutom:

  • En eller flera gånger fått tandvård under narkos pga sin tandvårdsrädsla
  • Vid utredning hos både tandläkare och legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut eller legitiimerad psykiatriker bedömts lida av extrem tandvårdsrädsla eller
  • genom psykometriskt test visat sej ha allvarlig tandvårdsrädsla

Om patienten uppfyller dessa kriterier kan ersättning lämnas för behandling av den extrema tandvårdsrädslan och det delar av det ackumulerade tandvårdsbehov som uppkommit pga denna. Behandlingen måste först förhandsprövas hos landstinget.

Vi har möjlighet att erbjuda sådan behandling och prövning.