Behandling av tandvårdsfobi

Tandvårdsfobi kan ha många olika orsaker och därför kan bearbetningen av problemen vara mycket varierande och ske på olika sätt.