EXTREM TANDVÅRDSRÄDSLA

Extrem tandvårdsrädsla, tandläkarskräck, tandvårdsfobi, är en vanligt förekommande rädsla. Många människor känner rädsla inför att gå till tandläkaren, men för en del personer blir denna rädsla så starkt att den hindrar dem från att genomföra nödvändiga tandvårdsbehandlingar. 

Från och med 1999 kan patienter med extrem tandvårdsrädsla, under vissa förutsättningar, få behandling av sin tandvårdsrädsla under Landstingets högkostnadsskydd