När används samtalsterapi?

Samtalsterapi i någon form kan användas vid de flesta slags psykologiska och känslomässiga svårigheter. Samtalsterapi kan vara verksamt vid såväl ångestbesvär som depressiva besvär. Sådana besvär finns ofta som ett inslag i andra typer av problematik som t ex personlighetsstörningar, missbruksproblematik, kriser och alla möjliga typer av relationsproblem. Även s k personlighetsstörningar kan bearbetas med hjälp av samtalsterapi.

Psykoterapin kan fokusera på att bearbeta de aktuella svårigheterna och hjälpa klienten att återfå sin tidigare funktionsnivå; Detta kan ta relativt kort tid i anspråk som vid kriser eller vid  korttidspsykoterapi. Om terapins mål är mer omfattande och även syftar till att bearbeta underliggande svårigheter med rötter i tidigare livserfarenhet kräver det ofta längre tid.