SAMTALSTERAPI

Samtalsterapi kan föras utifrån en rad olika teoretiska utgångspunkter som affektteori, självpsykologi, objektrelationsteori, ego-psykologi m fl psykodynamiska terapier, liksom utifrån kognitiv terapi. I en psykodynamisk psykoterapi antar man att tidigare livserfarenhet, särskilt barndomsupplevelser, spelar en viktig roll för klientens problem, men många svårigheter kan också ha sitt direkta ursprung i den aktuella livssituationen. Ofta har nyligen inträffade livshändelser ¨tagit tag¨ i svårigheter man haft tidiare i livet - t ex separationer, kränknigar, svårigheter i relationer. Terapin kan då fokusera på att lösa upp de aktuella besvären och hjälpa klienten att återfå sin tidigare funktionsnivå (vilket kan ta ganska kort tid) efter en kris eller dessutom ha som syfte att bearbeta underliggande svårigheter med rötter i tidig livserfarenhet (vilket ofta är mer tidskrävande.

De flesta slags psykiska-känslomässiga svårigheter går att bearbeta med samtalsterapi, men vid vissa typer av svårigheter kan andra psykoterapeutiska arbetssätt vara att föredra. Samtalande är en mycket viktig del av en psykoterapi även när man använder andra metoder som hypnosterapi, EMDR eller kroppsinriktad/kroppsorienterad psykoterapi.