Teoretisk integration

¨Teoretisk integration utgörs av en syntes av terapiformer som integreras i hopp om att resultatet ska blii bättre än de enskilda terapiformerna för sig. Här betonas den teoretiska sammansmältningen vid sidan av tekniker. Integrationen strävar efter mer än en enkel sammanslagning¨  (Lotten Almgren, Psykoterapiintegration - en del av vardagen för vårdcentralpsykologen, 2010, sid 8)