Teknisk integration

Teknisk integration avser att hitta den mest lämpliga behandlingen för en enskild klient och de specifika besvär denne upplever. Behandlaren väljer sina interventioner utifrån erfarenheter av tidigare klienter med liknande karakteristika och/eller förskning runt detta. Här finns inte nödvändigtvis någon koppling mellan teori och de tekniker som används.