Litteratur om Psykoterapeutisk Integratio

Eriksson, B. (2014) Konceptualisering i psykodynamisk terapi. Lund: Studentlitteratur.