¨common factors¨

Common factors är den inriktning som använder de centrala faktorer som resultaten inom psykoterapiforskningen hittills har visat är centrala för en framgångsrik psykoterapi oberoende av behandlarens teoretiska utgångspunkter.