Psykoterapeutisk Integration

Psykoterapeutisk integration syftar på att på olika sätt systematiskt och genomtänkt använda tekniker och/eller teoretiska inslag som förekommer inom olika psykoterapeutiska ¨skolor¨/¨riktningar¨(t ex psykodynamisk psykoterapi och KBT).

Psykoterapeutisk integration kan vara av fyra olika slag: