Legitimerad Psykoterapeut

Psykoterapeut är en titel som för närvarande saknar skydd och vem som helst utan formell utbildning har rätt att kalla sej psykoterapeut. Många personer med utbildning i vårdyrken genomgår s k grundläggande psykoterapiutbildning (¨steg-I¨) och denna utbildningsnivå ingår numera som en del av psykologutbildningen. 

Efter att en person med grundutbildning i vårdyrke (kurator, läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska m m) genomfört en grundläggande psykoterapiutbildning (¨steg-I¨) och därefter arbetat med psykoterapi (i relativt stor omfattning) under handledning i 3 år kan denne söka in till en påbyggnadsutbildning i psykoterapi (s k ¨Steg-II¨).

Påbyggnadsutbildningen i psykoterapi (¨steg-II¨) är 3-årig utbildning där man parallellt på sin arbetsplats arbetar med psykoterapi. Efter godkänd utbildning kan Socialstyrelsen utfärda legitimation och personen blir då legitimerad psykoterapeut som också det är en skyddad titel. Beteckningen leg psykterapeut ska bara användas i kombination med sin grundutbildning - t ex leg psykolog/leg psykoterapeut eller socionom/leg psykoterapeut.

Legitimerad psykoterapeut har i Sverige ingen rätt att skriva ut recept på medicin om hen inte har legitimation som läkare/psykiatriker.