Legitimerad psykolog

Psykolog blir man genom en 5-årig grundutbildning vid universitet/högskola följt av ett års praktik. Därefter kan Socialstyrelsen utfärda legitimation och man blir s k legitimerad psykolog. Titeln är skyddad och inga andra personer har rätt att kalla sej leg psykolog. Leg psykologer sysslar inte enbart med psykologisk behandling utan de kan kan vara verksamma inom många andra områden som forskning, organisationsutveckling, elevvård, mödravård m m.

Psykoterapeut är en titel som för närvarande saknar skydd och vem som helst utan formell utbildning har rätt att kalla sej psykoterapeut. Många personer med utbildning i vårdyrken genomgår s k grundläggande psykoterapiutbildning (¨steg-I¨) och denna utbildningsnivå ingår numera som en del av psykologutbildningen.

Vidareutbildning kan leda till att den legitimerade psykologen kan bli t ex legitimerad psykoterapeut eller s k specialist i psykologi.