Psykolog & Psykoterapeut

Psykolog respektive psykoterapeut är olika titlar som grundar sej i olika utbildningar.

Psykolog blir man genom en 5-årig grundutbildning vid universitet/högskola följt av ett års praktik. Därefter kan Socialstyrelsen utfärda en legitimation och man blir s k legitimerad psykolog. Titeln är skyddad och inga andra personer har rätt att kalla sej leg psykolog.

Psykoterapeut är en titel som för närvarande saknar skydd och vem som helst utan formell utbildning har rätt att kalla sej psykoterapeut. Många personer med utbildning i vårdyrken genomgår s k grundläggande psykoterapiutbildning (¨steg-I¨) och denna utbildningsnivå ingår numera som en del av psykologutbildningen. 

Legitimerad psykoterapeut har genomgått  en s k påbyggnadsutbildning i psykoterapi (¨steg-II¨). Efter godkänd utbildning kan Socialstyrelsen utfärda legitimation och personen blir då legitimerad psykoterapeut som också det är en skyddad titel. Titeln legitimerad psykoterapeut ska alltid användas i kombination med personens grundutbildning inom vårdutbildning, t ex leg psykolog/leg psykoterapeut.

Legitimerad psykoterapeut har i Sverige ingen rätt att skriva ut recept på medicin om hen inte har legitimation som läkare/psykiatriker.