Litteratur om samtalsterapi

Hinshelwod, R., D. (1994) Clinical Klein. London: Free Association Books.

Flegenheimer, W., V. (1985) Psykodynamisk korttidsterapi. Stockholm: Natur & Kultur

Hayes, S., Steven  (2010)  Sluta grubbla, börja leva  Stockholm: Natur & Kultur

Igra, L. (1988) På Liv och Död - om destruktivitet och livsvilja. Stockholm: Natur & Kultur.

Igra, L. (1983 Objektrelationer och Psykoterapi. Stockholm: Natur & Kultur.

Lundh, L-G & Eriksson, B. (1994) Psykoterapins Skolbildningar. Lund: Studentlitteratur. 

Malan, D., H. (1981) Psykoterapi och Psykodynamisk vetenskap. Stockholm: Natur & Kultur.

Young, Jeffrey E. & Klosko, Janet S (2010) Lev som du vill och inte som du lärt dej Stockholm: Natur & Kultur