PSYKOTERAPI

Psykoterapi innebär en systematisk och målinriktad behandling av psykiska, känslomässiga, relationell och/eller existentiella besvär med hjälp av olika psykologiska metoder. Det sker genom att en utbildad psykoterapeut och en klient (eller t ex ett par, en familj) träffas regelbundet under en kortare eller längre tid. Det kan handla om enstaka besök till fleraåriga kontakter beroende på klientens behov, ambition, intresse och ekonomi. Målsättningen med psykoterapin är något klient och psykoterapeut gemensamt kommer fram till.

Samtalet är psykoterapins grund. Samtalet finns med som en del av varje psykoterapi, men hur framträdande det är varierar. Samtalet kan kombineras med andra tekniker och metoder som t ex hypnos, kroppspsykoterapi, EMDR, inre bilder, om det verkar vara fördelaktigt för klienten.