Vad är parterapi?

Parterapi, parpsykoterapi eller familjeterapi är en psykoterapiform där ett par eller en familj (eller deltar av en familj) träffar en terapeut för att bearbeta någon slags svårighet som rör paret eller familjen.

Terapin sker oftast i form av samtal, men hypnos och imaginativa metoder (t ex schematerapi, familjesymboldrama), liksom kroppspsykoterapeutiska tekniker kan också komma till användning. Vanligen fokuserar parterapin på samspelet inom paret och på parets sätt att lösa sina konflikter, samspelsmönster och inbördes olikheter - man söker nya, alternativa sätt att förhålla sej till något problem och sättet att hantera detta. Familjeterapi sker på motsvarande sätt med den hela familjen närvarande.

Terapin kan bedrivas utifrån många teoretiska utgångspunkter (systemteoretiska, socialkonstruktivistiska, inlärningsteoretiska, psykoanalytiska m fl).