Parterapi vi konflikter

Parterapi kan användas vid alla slags konflikter och svårigheter runt olikheter i en parrelation eller i någon annan slags relation.