Parterapi som relationsutveckling

Parterapi kan också användas som ett sätt att utveckla och fördjupa en relation, för att lära känna varandra närmare och lösa potentiella svårigheter i förebyggande syfte.