Parpsykoterapi vid missbruk, smärta , somatik o d

Parpsykoterapi och familjeterapi kan användas vid olika former av missbruksproblem, smärta av såväl somatisk som psykolgisk-känslomässig bakgrund och även rent somatiska sjukdomar. Många problem som primärt bara rör en person, som t ex missbrukar eller har svår smärta, kan ofta dra in en partner eller andra medlemmar i familjen i konflikter och störande samspelsmönster. Genom att tillsammans tala om dessa samspelsmönster och personernas förhållningssätt, liksom om det paret/familjen inte själva brukar tala om, kan man ofta finna nya och mer fungerande sätt att hantera problem och svårigheter.