Litteratur om Parterapi

Andersen, T. (1991) Reflekterande team - samtal och samtal om samtalen. Stockholm: Mareld.

Anderson, H; Goolishian, H. (1992) Från påverkan till medverkan. Stockholm: Mareld.

Boscolo, L,; Cecchin, G; Hoffman, L,; Penn, P. (1990) Systemisk familjeterapi enlift Milanometoden. Stockholm: Natur & Kultur.

Ruszczynski, S. (1996) Psykoterapi med par - ett psykoanalytiskt perspektiv. Stockholm: Natur & Kultur.

Tomm, K. (1989) Systemisk intervjumetodik. Stockholm: Mareld.

White, M. (1991) Mya vägar inom den systemiska terapin Stockholm: Mareld.