Hur går parpsykoterapi till?

Parterapi, parpsykoterapi eller familjeterapi är en psykoterapiform där ett par eller en familj (eller deltar av en familj) träffar en terapeut för att bearbeta någon slags svårighet som rör paret eller familjen. Terapeutens teoretiska utgångspunkter (t ex systemteoretiska, socialkonstruktivistiska, inlärningsteoretiska, psykoanalytiska, lösningsorienterade) kommer naturligtvis att påverka terapin, men i huvudsak står de aktuella problemen i fokus.

Terapin sker främst i form av samtal, men det förekommer att hypnos och imaginativa metoder (t ex schematerapi, familjesymboldrama), liksom kroppspsykoterapeutiska tekniker kommer till användning. Vanligen fokuserar parterapin på samspelet inom paret och på parets sätt att lösa sina konflikter, samspelsmönster och inbördes olikheter - man söker nya, alternativa sätt att förhålla sej till något problem och sättet att hantera detta. Såväl parets gemensamma som personliga historia/erfarenheter kan diskuteras och bearbetas i den mån de har betydelse för parets problematik, men fokus ligger vanligen på de aktuella svårigheterna. Familjeterapi sker på motsvarande sätt med den hela familjen närvarande.